Instytut Nauk
Społecznych

Konferencje

Instytut Nauk Społecznych uczestniczy w wielu konferencjach naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

 

Konferencja naukowa pt. „Przedsiębiorczość – innowacyjność – obronność – współczesne filary bezpieczeństwa państwa”

Konferencja naukowa „Więcej niż biznES: wielosektorowa współpraca dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie”

I Kongres Neurodydaktyki

Konferencja "Wychowanie - zadanie rodziców i szkoły"

Ogólnopolskie Seminarium Resocjalizacyjno - Penitencjarne

III Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży "Głos należy do Ciebie"

"Neurodydaktyka - obecny system edukacji w świetle badań nad mózgiem"

1st Bydgoszcz Symposium - Discursive Constructions of Europe

Sąd nad ekonomią społeczną

Ekonomia społeczna – warto rozmawiać (?)

program konferencji

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM METODOLOGICZNE - O potrzebie badania kultury i polityki kulturalnej miasta

Kształcenie dla pracy ? - perspektywa regionalna - ET-Struct

Ogólnopolskie seminarium metodologiczne - O potrzebie badania kultury i polityki

XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

Dzieci i Młodzież w Wirtualnym Świecie

Konferencja wychowanie seksualne

Konferencja: Budowanie Systemu Wsparcia Rodziny - możliwości i ograniczenia

 

 KONFERENCJE DYDAKTYCZNE  więcej >>

 

Więcej informacji na stronie www.resocjalizacja.byd.pl

 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia