Instytut Nauk
Społecznych

„Przedsiębiorczość – innowacyjność – obronność – współczesne filary bezpieczeństwa państwa”

Dnia 21 maja 2019r. na kampusie Uczelni odbyła się konferencja naukowa pt. „Przedsiębiorczość – innowacyjność – obronność – współczesne filary bezpieczeństwa państwa”. Celem wydarzenia była naukowa refleksja nad wybranymi aspektami bezpieczeństwa państwa. Konferencja zorganizowana została dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 20-lecia wstąpienia Polski do NATO, 15-lecia wstąpienia Polski do UE. Wpisała się także w rok obchodów 20. rocznicy powstania Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 
 
 
 
W Komitecie Honorowym konferencji zasiedli: doc. Krzysztof Sikora – Prezydent WSG, dr inż. Wiesław Olszewski, prof. WSG – Rektor WSG, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy, insp. Paweł Spychała – Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, płk Jacek Gościak – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, dr inż. Henryk Kruszyński – Prezes Teldat Sp. z o.o. sp.k.
 
Swoją obecnością zaszczycił gości gen. Wilhelm Grün - dowódca Centrum Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Konferencja zgromadziła około 100-osobowe audytorium - reprezentantów sił zbrojnych i służb mundurowych, naukowców zajmujących się problematyką bezpieczeństwa, przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacje otoczenia biznesu, a także studentów kierunków związanych z bezpieczeństwem i uczniów klas mundurowych szkół średnich z regionu.
 
 
 
Część merytoryczną konferencji rozpoczęła prelekcja dr inż. Mieczysława Cieniucha, generała w stanie spoczynku i byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poświęcona przeobrażeniom Sił Zbrojnych RP w perspektywie 30 lat przemian geopolitycznych. Zmiany w obszarze społecznym, politycznym i instytucjonalnym mające wpływ na funkcjonowanie Policji przedstawił zaś prof. Janusz Gierszewski z Akademii Pomorskiej w Słupsku. O Partnerstwie Wschodnim jako instrumencie nie tylko zapewniania bezpieczeństwa, ale i wspierania wszechstronnego rozwoju Ukrainy, Mołdawii, Gruzji i innych państw objętych działaniami opowiedział gościom konferencji Radosław Sikorski, były minister obrony narodowej oraz spraw zagranicznych RP. O wzajemnych związkach nauki z bezpieczeństwem i obronnością przypomniał w swojej prezentacji dr Marek Chamot, prof. WSG - szef uczelnianego Centrum Partnerstwa Wschodniego. Rozważania naukowe zwieńczyło wystąpienie dr inż. Mieczysława Gocuła, generała w stanie spoczynku i byłego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poświęcone obustronnemu wymiarowi relacji Polska-NATO, zobowiązaniach wynikających z członkostwa w Pakcie i wyzwań, jakie w związku z nim stoją przed polską armią. W trakcie podsumowania konferencji Prezydent i Rektor WSG w imieniu Uczelni przedstawili plany związane z uruchomieniem kształcenia na kierunku Zintegrowany System Bezpieczeństwa Narodowego (studia II stopnia), które adresowane będą do przyszłych specjalistów służb i branż gospodarki związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem.
 
 
 
 
Wydarzenie tego samego dnia zrelacjonowała Telewizja Polska - Oddział w Bydgoszczy w programie informacyjnym "Zbliżenia".
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia