Instytut Nauk
Społecznych

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

Instytut Nauk Społecznych współpracuje z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Slużby Więziennej w Kaliszu. Wykładowcy COSSW przyjeżdżają na WSG, gdzie odbywają zajęcia ze studentami socjologii (resocjalizacja), a studenci WSG mają szansę na wyjazd do ośrodka i współpracę (np. możliwość zbierania danych do prac).

 


2 sierpnia 2013 roku przedstawiciele Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odwiedzili Centralny Ośrodek Służby Więziennej w Kaliszu w celu podsumowanie trzyletniej współpracy przy kształceniu studentów Resocjalizacji WSG. Pokłosiem spotkania jest umowa o współpracy na kolejne lata, zakładająca m.in. cykle wykładów eksperckich prowadzących przez wykładowców COSSW w Kaliszu dla studentów WSG, zajęcia warsztatowo-ćwiczeniowe prowadzone dla studentów w kaliskim ośrodku podczas m.in. wizyt studyjnych oraz szkolenia kadry COSSW w Kaliszu realizowane przez kadrę akademicką WSG.
W kolejnym roku akademickim podjęte zostaną także działania na rzecz wspólnego przygotowywania materiałów dydaktycznych, współorganizacji konferencji naukowo-metodycznych w tematyce resocjalizacji, tworzenie zasobów edukacyjnych na platformie e-learnigowej oraz upraktycznianie
kształcenia studiów w WSG dla struktur więziennictwa w Polsce.


 

 


Wyjazd do COSSW

W dniu 24.05.2010 studenci II i III roku kierunku „socjologia” specjalności „Resocjalizacja” odwiedzili Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Studenci mieli okazję zwiedzić ośrodek, szczególne wrażenia zrobiły: strzelnice, budynek, który jest symulacją więzienia, w którym funkcjonariusze uczą się, jak reagować na zachowanie więźniów, którzy są agresywni. Oprócz tego studenci wysłuchali specjalnie dla nich przygotowanych wykładów dotyczących resocjalizacji w więzieniu. Po tej części studenci mieli okazję zetknąć się z więzienną rzeczywistością, bowiem mieli okazję odwiedzić Zakład Karny w Kaliszu – na wszystkich miejsce to zrobiło spore wrażenie. Współpraca z COSSW będzie kontynuowana, a przyszłym roku akademickim funkcjonariusze COSSW będą prowadzić na socjologii zajęcia dla studentów, między innymi z zakresu „Metodyki resocjalizacyjnej”.

  

          

 

          

 

 

 


 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia