Instytut Nauk
Społecznych

O Instytucie Nauk Społecznych

W ramach Instytutu Nauk Społecznych prowadzone są następujące kierunki kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia:

Zgodnie z misją Uczelni władze i nauczyciele akademiccy dbają o wysoką jakość kształcenia poprzez stosowanie nowatorskich metod dydaktycznych oraz budowanie dobrych, partnerskich relacji ze studentami. Pozytywnie wpływa to na proces dydaktyczny i współpracę studentów przy wielu działaniach podejmowanych przez pracowników Instytutu (wśród których można wymienić liczne konferencje naukowe oraz badania).

Instytut Nauk Społecznych prowadzi również aktywną działalność naukowo-badawczą; są to badania własne a także realizacja grantów uczelnianych oraz projektów zlecanych przez różne instytucje pozadydaktyczne.

Pracownicy Instytutu Nauk Społecznych silnie angażują się w liczne działania oraz inicjatywy Uczelni wśród, których wymienić można:

Studenci Instytutu mogą realizować swoje pomysły w ramach działalności „Studenckiej Grupy Aktywności”, która zajmuje się tworzeniem kampanii społecznych. Ważnym celem Instytutu jest popularyzacja wiedzy socjologicznej i pedagogicznej.

Pracownicy biorą udział w obchodach Dni Nauki WSG, wykładach Uniwersytetu III Wieku, kampaniach społecznych, projektach unijnych (np. „Aktywny uczeń”, „Nic o nas bez nas”, „Nowe kompetencje-nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”, ”Akademia Rodziny”, „Nowe wyzwanie w edukacji”, „Nasze dzieci pod dobrą opieką”, „Nowa Ścieżka Kariery”).

Aktualności

15 listopada 2018Profesor Honorowy w strukturze INS

Szanowni Państwo, Z wielką dumą informujemy, iż Pracownik Instytutu Nauk Społecznych, prof. dr Marzena Sobaczak-Michałowska została honorowym profesorem. Tytuł naukowy nadawany jest wybitnym uczonym za wybitne osiągnięcia. 

Szczegóły
10 października 2018"Mała i duża Ojczyzna"

Konferencja "Duża i Mała Ojczyzna w 100 lecie odzyskania niepodległości"

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy we współpracy z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną oraz Wyższą Szkołą Gospodarki organizuje konferencję dotyczącą regionalizmu i patriotyzmu w małych ojczyznach. Podczas konferencji będzie okazja do wysłuchania ciekawych wystąpień pracowników naukowych uczelni, dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów, a także do obejrzenia występów artystycznych dzieci. Szkoły zaprezentują dobre praktyki i sposoby budowania „dużej i małej Ojczyzny”.

Szczegóły
27 marca 2018Przestępstwa seksualne wobec małoletnich

Placówka Doskonalenia Nauczycieli oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zapraszają pracowników oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjalizacyjnych, nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz terapeutów na szkolenie „Przestępstwa seksualne wobec małoletnich – rozpoznawanie, zapobieganie, reagowanie”, które odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w godz. 9:00 - 16:00.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia