Instytut Nauk
Społecznych

O Instytucie Nauk Społecznych

W ramach Instytutu Nauk Społecznych prowadzone są studia:

  • pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Pedagogika w obszarach: Psychopedagogika, Integracja sensoryczna, Kryminologia z resocjalizacją, Usługi społeczne, Terapia zajęciowa, Logopedia, Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe.
  • jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia w obszarach: Psychologia kliniczna, Psychoterapia dzieci i młodzieży, Psychologia edukacyjna
  • pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Administracja w obszarach: Administracja publiczna, Administrowanie bezpieczeństwem

Zgodnie z misją Uczelni władze i nauczyciele akademiccy dbają o wysoką jakość kształcenia poprzez stosowanie nowatorskich metod dydaktycznych oraz budowanie dobrych, partnerskich relacji ze studentami. Pozytywnie wpływa to na proces dydaktyczny i współpracę studentów przy wielu działaniach podejmowanych przez pracowników Instytutu (wśród których można wymienić liczne konferencje naukowe oraz badania).

Instytut Nauk Społecznych prowadzi również aktywną działalność naukowo-badawczą; są to badania własne a także realizacja grantów uczelnianych oraz projektów zlecanych przez różne instytucje pozadydaktyczne.

Pracownicy Instytutu Nauk Społecznych silnie angażują się w liczne działania oraz inicjatywy Uczelni wśród, których wymienić można:

Żłobek Akademicki WSG

Niepubliczną Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczno-Logopedyczną

Przedszkole Akademickie WSG " Uniwersytet Dziecięcy"

Regionalną Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Inkubator Samorządności Uczniowskiej

Dzienny Dom Pobytu

Studenci Instytutu mogą realizować swoje pomysły w ramach działalności „Studenckiej Grupy Aktywności”, która zajmuje się tworzeniem kampanii społecznych.

Ważnym celem Instytutu jest popularyzacja wiedzy zzakresu nauk społecznych i humanistycznych. Pracownicy biorą udział w obchodach Bydgoskiego Festiwalu Nauki, wykładach Uniwersytetu III Wieku, kampaniach społecznych, projektach unijnych (np. „Aktywny uczeń”, „Nic o nas bez nas”, „Nowe kompetencje-nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”, ”Akademia Rodziny”, „Nowe wyzwanie w edukacji”, „Nasze dzieci pod dobrą opieką”, „Nowa Ścieżka Kariery”)

 

Aktualności

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia