Instytut Nauk
Społecznych

O Instytucie Nauk Społecznych

W ramach Instytutu Nauk Społecznych prowadzone są następujące kierunki kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia:

Zgodnie z misją Uczelni władze i nauczyciele akademiccy dbają o wysoką jakość kształcenia poprzez stosowanie nowatorskich metod dydaktycznych oraz budowanie dobrych, partnerskich relacji ze studentami. Pozytywnie wpływa to na proces dydaktyczny i współpracę studentów przy wielu działaniach podejmowanych przez pracowników Instytutu (wśród których można wymienić liczne konferencje naukowe oraz badania).

Instytut Nauk Społecznych prowadzi również aktywną działalność naukowo-badawczą; są to badania własne a także realizacja grantów uczelnianych oraz projektów zlecanych przez różne instytucje pozadydaktyczne.

Pracownicy Instytutu Nauk Społecznych silnie angażują się w liczne działania oraz inicjatywy Uczelni wśród, których wymienić można:

Studenci Instytutu mogą realizować swoje pomysły w ramach działalności „Studenckiej Grupy Aktywności”, która zajmuje się tworzeniem kampanii społecznych. Ważnym celem Instytutu jest popularyzacja wiedzy socjologicznej i pedagogicznej.

Pracownicy biorą udział w obchodach Dni Nauki WSG, wykładach Uniwersytetu III Wieku, kampaniach społecznych, projektach unijnych (np. „Aktywny uczeń”, „Nic o nas bez nas”, „Nowe kompetencje-nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”, ”Akademia Rodziny”, „Nowe wyzwanie w edukacji”, „Nasze dzieci pod dobrą opieką”, „Nowa Ścieżka Kariery”).

Aktualności

20 września 2017INS - zmiana lokalizacji

Od 20.09.2017 Biuro Instytutu Nauk Społecznych zostało przeniesione.

Szczegóły
14 września 2017Sesja poprawkowa - weekendy

16-17.09 oraz 23-24.09 trwa sesja poprawkowa dla studentów niestacjonarnych.

Szczegóły
5 września 2017Zeszyty Naukowe

Pragniemy Państwa poinformować, że wydany został drugi tom Zeszytów Naukowych. Celem jest zbudowanie obszaru do naukowego dyskursu jak również do wymiany poglądów reprezentantów różnych dyscyplin naukowych.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia