Instytut Nauk
Społecznych

O Instytucie Nauk Społecznych

W ramach Instytutu Nauk Społecznych prowadzone są następujące kierunki kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia:

Zgodnie z misją Uczelni władze i nauczyciele akademiccy dbają o wysoką jakość kształcenia poprzez stosowanie nowatorskich metod dydaktycznych oraz budowanie dobrych, partnerskich relacji ze studentami. Pozytywnie wpływa to na proces dydaktyczny i współpracę studentów przy wielu działaniach podejmowanych przez pracowników Instytutu (wśród których można wymienić liczne konferencje naukowe oraz badania).

Instytut Nauk Społecznych prowadzi również aktywną działalność naukowo-badawczą; są to badania własne a także realizacja grantów uczelnianych oraz projektów zlecanych przez różne instytucje pozadydaktyczne.

Pracownicy Instytutu Nauk Społecznych silnie angażują się w liczne działania oraz inicjatywy Uczelni wśród, których wymienić można:

Studenci Instytutu mogą realizować swoje pomysły w ramach działalności „Studenckiej Grupy Aktywności”, która zajmuje się tworzeniem kampanii społecznych. Ważnym celem Instytutu jest popularyzacja wiedzy socjologicznej i pedagogicznej.

Pracownicy biorą udział w obchodach Dni Nauki WSG, wykładach Uniwersytetu III Wieku, kampaniach społecznych, projektach unijnych (np. „Aktywny uczeń”, „Nic o nas bez nas”, „Nowe kompetencje-nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych”, ”Akademia Rodziny”, „Nowe wyzwanie w edukacji”, „Nasze dzieci pod dobrą opieką”, „Nowa Ścieżka Kariery”).

Aktualności

18 grudnia 2017Jadłodzielnia WSG - zachęcamy do wsparcia

Zachęcamy do Świątecznego podzielenia się jedzeniem z potrzebującymi.

Szczegóły
13 grudnia 2017Podziękowania od Zespołu Szkół Chemicznych

Dyrektor INS doc. Przemysław Ziółkowski otrzymał podziękowania za zaangażowanie w działalność Zespołu Szkół Chemicznych.

Szczegóły
4 grudnia 2017Książka prof. Włodziemierza Jastrzębskiego - dyskusja w IPN

Książka naszego pracownika - Profesora Włodzimierza Jastrzębskiego "Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy 1939–1945" będzie przedmiotem dyskusji organizowanej w Warszawie przez Instytut Pamięci Narodowej.

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia