Instytut Nauk
Społecznych

Działalność Instytutu Nauk Społecznych

Osiągnięcia i inicjatywy

Instytut Nauk Społecznych zajmuje się działaniami na rzecz rodzin oraz osób zajmujących się pomocą rodzinie. W organizację wielu wydarzeń włączają się studenci Nauk o Rodzinie, Pedagogiki i Socjologi.
 
Organizujemy cyklicznie bezpłatnie warsztaty edukacyjne o zróżnicowanej tematyce. Zajęcia takie prowadzone są zazwyczaj przez psychologów i cieszą się dużym zainteresowaniem.
 
Dotychczas zorganizowaliśmy następujące warsztaty:
„Trening radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych”,
„Negocjacje w rodzinie”,
„Skuteczna komunikacja w rodzinie”,
„Oswoić stres w domu”,
„Jak się komunikować w rodzinie”
„Jak mówić aby nas słuchano, jak słuchać, aby do nas mówiono”,
„Komunikacja w rodzinie”,
Uzależnienie – co to jest i jak powstaje”,
„Biopsychospołeczne następstwa uzależnień od substancji psychoaktywnych”,   
„Środki odurzające, prawo, polityka czyli narkotyki bez dydaktyki”,
„Narkotyki a subkultury. Stereotyp czy realne zagrożenie”,
-  „Napastowanie seksualne. Głupia zabawa, czy poważna sprawa?”.
 
Dwa razy do roku organizujemy konferencje metodyczne, natomiast raz na dwa lata dużą społeczno-naukową konferencję dla osób zajmujących się pracą z rodziną.
 
Dotychczas zorganizowaliśmy następujące konferencje:
 • Dzieci i młodzież w wirtualnym świecie. Zagrożenia i szanse”, to konferencja organizowana przez Zakład Nauk o Rodzinie wraz z Fundacją Czyste Serca, w dniu 18 marca 2010r. Wydarzenie to miało charakter praktyczno-naukowy i wzięło w nim udział ponad 60 osób. 
 • W dniu 22 października 2009 odbyła się konferencja „ Wychowanie seksualne jakie to ważne i niezbyt trudne”, która została zorganizowana przez Zakład Nauk o Rodzinie wraz z Fundacją Czyste Serca. Celem konferencji była promocja wiedzy na temat wychowania seksualnego w obszarze rodzinnym i instytucjonalnym.
 • We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 maja 2009 roku zorganizowaliśmy konferencje społeczno-naukową „Budowanie systemu wsparcia dla rodziny. Możliwości i ograniczenia”. Na konferencje przybyło ponad 200 osób zajmujących się różnymi obszarami pomocy rodzinie, a część warsztatowa (7 różnych warsztatów o różnej tematyce) cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
 • Z naszej inicjatywy odbyła się również debata z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej pt. „Praca socjalna – rozwój społeczny”, 17 marca 2009r.
 • Zorganizowaliśmy debatę naukowo-społeczną pt. „Budowanie wsparcia na rzecz rodziny w środowisku lokalnym”, która odbyła się w dniu 25.09.2008r. w Inowrocławiu. W trakcie debaty zaproszeni goście zaprezentowali zarówno działania podejmowane przez instytucje, których są reprezentantami, jak i wypowiadali się na temat najistotniejszych problemów osób i rodzin.
 
Organizujemy również imprezy tematyczne i debaty np.:
 
 • debaty z okazji Dnia Pracy socjalnej w Polsce. W debacie wzięło udział 71 osób, głównie pracowników socjalnych z Bydgoszczy i okolic.
 • debaty naukowo- społecznej w Inowrocławiu „Budowanie wsparcia na rzecz rodziny w środowisku lokalnym”. Oprócz prelegentów, uczestnikami debaty byli przedstawiciele następujących instytucji i organizacji działających na terenie Inowrocławia, w obszarach szeroko rozumianej pomocy rodzinie:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
  • Proboszcz Parafii p.w. Św. Józefa w Inowrocławiu
  • Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
  • Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu
  • Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
  • Kujawskie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Szansa”
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowrocławiu
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu
  • nawiązanie współpracy w zakresie rozwoju wolontariatu studenckiego
  • nawiązanie współpracy w zakresie praktyk studenckich dla kierunku Nauki o Rodzinie w placówkach podległych MOPS, wymagane jest tu przygotowanie i podpisanie umowy, podjęcie decyzji o zorganizowaniu w partnerstwie pomiędzy Uczelnią a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej debaty z okazji międzynarodowego Dnia Pracy Socjalnej.
 • W wyniku nawiązanej współpracy WSG z Uniwersytetem w Konstancji oraz Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu 15 kwietnia 2010 odbył się pokaz „Konstanckiej Metody Dyskusji Nad Dylematem Moralnym” – pokazowa dyskusja oraz wykład teoretyczny, który poprowadziła prof. Ewa Nowak z UAM w Poznaniu.
 • 24 czerwca 2009 roku po raz pierwszy w Bydgoszczy odbył się Dzień Przytulania, w którego uczestnictwo i przygotowanie aktywnie włączyli się studenci Nauk o Rodzinie. Podczas trwania imprezy braliśmy też udział w projekcie "Dźwiękotulenie. Ponadto kucharze z zaprzyjaźnionej z Uczelnią grupy "Pyszni i szybcy" przygotowali deser św. Jana. Studenci WSG zaprosili też Bydgoszczan do złożenia serdecznego podpisu przy deklaracji pt. "Zobowiązania do przytulania"

 

Aktywnie włączamy się też w akcje i wydarzenia edukacyjne organizowane przez inne instytucje np.:

 • Pracownicy Zakładu NoR aktywnie włączyli się w konkurs dla studentów współorganizowany z Urzędem Miasta Bydgoszczy oraz z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych na WSG „Problemy osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej” na najlepszą pracę magisterską, licencjacką lub seminaryjną z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych. 
 • Braliśmy udział w „Forum Samorządów Uczniowskich i ich Opiekunów kujawsko- pomorskich szkół technicznych i zawodowych”.
 • Włączyliśmy się też w akcję „Bezpieczne Wakacje” w Inowrocławiu.
 • W ramach programu „Biznes i gospodarka”, poprowadzony został wykład „Szkoła miejsce bezpieczne, czy źródło agresji”.
 • Włączyliśmy się w akcję w ramach „Warsztatów więziennych 2009”.
 • Uczestniczyliśmy w konferencji naukowej "Jak podmiotowo traktować dziecko" zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka - Toruń, 17 maja 2010r.
 • Festiwal Rodzinny na WSG, który zapoczątkował cykl warsztatów i wykładów dla dzieci, młodzieży, rodziców i całych rodzin.
 
W prasie lokalnej i regionalnej ukazało się wiele artykułów dokumentujących ścisłą współpraca z mediami.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia