Instytut Nauk
Społecznych

LINKI


Akademia Bezpieczeństwa WSG - www.bezpieczenstwo.byd.pl

Akademicka Fundacja „Gaudeamus” - www.fundacja.byd.pl

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu - www.cossw.pl

Centrum Projektów Edukacyjnych - www.cpe.byd.pl

Kongres Neurodydaktyki - www.neurodydaktyka.byd.pl

Kwartalnik „Kultura i Edukacja” - www.kultura-i-edukacja.pl

Ogólnopolskie Seminarium Resocjalizacyjno-Penitencjarne - www.resocjalizacja.byd.pl

Półkolonie Naukowe WSG - www.kolonie.byd.pl

Przedszkole Akademickie WSG - www.przedszkole.byd.pl

Studia Podyplomowe WSG - www.podyplomowe.byd.pl

Studium Pedagogiczno-Metodyczne WSG - www.msp.wsg.byd.pl

Uniwersytet Rodzinny - www.rodzinka.byd.pl

Uniwersytet Trzeciego Wieku - www.u3w.byd.pl

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia