Instytut Nauk
Społecznych

Pracownicy Instytutu Nauk Społecznych

STRUKTURA INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

Dyrektor Instytutu: doc. Przemysław Ziółkowski
Koordynator biura Instytutu: mgr Alicja Czerwińska

 

KATEDRA PEDAGOGIKI:

 

KATEDRA LINGWISTYKI:

Dyrektor: prof. dr Irena Kudlińska

 

KATEDRA PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH:

Dyrektor: dr Marek Chamot, prof. WSG

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia