Instytut Nauk
Społecznych

Pracownicy Instytutu Nauk Społecznych

 STRUKTURA INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

Dyrektor Instytutu: dr Marta Chyła
Koordynator biura Instytutu: Karolina Machowska

 

KATEDRA PEDAGOGIKI:

Dyrektor Katedry: doc. Przemysław Ziółkowski

 

KATEDRA PSYCHOLOGII:

 

ZAKŁAD PRAWA:

Kierownik Zakładu: dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia