Instytut Nauk
Społecznych

Pracownicy Instytutu Nauk Społecznych

 STRUKTURA INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH

Dyrektor Instytutu: doc. Przemysław Ziółkowski
Koordynator biura Instytutu: mgr Alicja Czerwińska

 

KATEDRA PEDAGOGIKI:

Dyrektor Katedry: doc. Przemysław Ziółkowski
Koordynator biura Katedry: mgr Anna Bialik-Pieszak

 

KATEDRA LINGWISTYKI:

Dyrektor Katedry: prof. dr Irena Kudlińska
Koordynator biura Katedry: 

 

KATEDRA PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH:

Dyrektor Katedry: dr Marta Ipczyńska-Budziak
Koordynator biura Katedry: mgr Anna Ciechanowska

 

ZAKŁAD PRAWA:

Kierownik Zakładu: dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia