Instytut Nauk
Społecznych

PROJEKTY

Projekt „Aktywny Uczeń”    -  www.aktywnyuczen.byd.pl

Projekt "Nic o nas bez nas"  -  www.nicbeznas.byd.pl

Projekt "Nowe kompetencje - nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych" - www.pp.byd.pl

Projekt "Akademia Rodziny" -  www.akademiarodziny.byd.pl/1-strona-glowna

Projekt "Nowe Wyzwanie w Edukacji" - www.nowewyzwaniewedukacji.byd.pl

Projekt Przedszkole Akademickie WSG "Nasze dzieci pod dobrą opieką"  www.projektprzedszkole.byd.pl

Projekt "Nowa Ścieżka Kariery"- www.nowasciezkakariery.byd.pl

Projekt "Aktywny Rodzic" - www.aktywnyrodzic.byd.pl

Projekt "Opiekun Dzienny Dziecka do lat 3" - www.opiekundzienny.byd.pl

Projekt "Dzienny Dom Pobytu"- www.ddp.byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia