Instytut Nauk
Społecznych

Kultura i Edukacja

Kultura i Edukacja

Wyższa Szkoła Gospodarki współpracuje z kwartalnikiem „Kultura i Edukacja”. Publikacje w tym czasopiśmie są premiowane aż 10 punktami. Pracownicy Katedry Socjologii publikują regularnie w tym czasopiśmie.

http://www.kultura-i-edukacja.pl/

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia