Instytut Nauk
Społecznych

„Cyfrowe nierówności – formy i uwarunkowania”

Projekt „Cyfrowe nierówności – formy i uwarunkowania”

Kierownik Katedry Socjologii - dr Agnieszka Jeran realizuje projekt badawczy, na który uzyskała dofinansowanie z funduszy "Narodowego Centrum Nauki".

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki jest projektem własnym, w zakresie realizacji badań wykorzystującym potencjał Pracowni Analiz Społecznych i Rynkowych WSG. W zakresie metodologicznym łączy wywiady kwestionariuszowe, wywiady pogłębione i obserwację. Dobór podmiotów podlegających badaniu został celowo ograniczony do osób, które wg analiz wykluczenia cyfrowego zasadniczo uchodzą za włączone w cyfrową rzeczywistość, a więc w wieku wczesnej dorosłości, uczących się i/lub pracujących, zamieszkujących miasta (ograniczono się do województwa kujawsko-pomorskiego). Takie ograniczenie wynika z ustaleń wskazujących na wielopoziomowość wykluczenia cyfrowego, którego dostępowy wymiar jest tylko pierwszym i podstawowym. Obok niego nierówności cyfrowe wynikają z wielu innych uwarunkowań – kwalifikacyjnych (np. wykorzystywane narzędzia, wiedza o programach i ich możliwościach), psychologicznych (jak np. temperament) czy społecznych (np. charakter i intensywność więzi społecznych). Różne poziomy uwarunkowań, ich wzajemna złożoność oraz pojawiające się w efekcie różnorodne wzory korzystania z mediów cyfrowych, oprogramowania komputerowego czy mówiąc skrótowo „Internetu” są głównym przedmiotem podjętej diagnozy w zakresie cyfrowych nierówności.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia