Instytut Nauk
Społecznych

Konferencja: Budowanie Systemu Wsparcia Rodziny - możliwości i ograniczenia


Co roku 15 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rodziny ustanowiony rezolucją ONZ z 20 września 1993 r. Dzień ten ma zwrócić uwagę społeczeństwa na zagadnienia związane z problemami rodziny oraz podkreślić znaczenie kompleksowej, prorodzinnej polityki społecznej.

W związku z tym Zakład Nauk o Rodzinie oraz Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanowili włączyć się w obchody tego dnia i wspólnie zorganizować I regionalną konferencję „Budowanie Systemu Wsparcia dla Rodziny. Możliwości i ograniczenia”, która odbyła się 21 maja 2009r. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Wydarzenie miało zasięg ogólno wojewódzki o charakterze konferencji naukowo-społecznej.

Część I zogniskowana była wokół problemów:
Rodzina współczesna jako wartość i przedmiot badań naukowych
Polityka społeczna wobec rodziny – potrzeba kreowania
Europejskie doświadczenia wsparcia rodziny
Zagrożenia funkcjonowania rodziny
Realizacja strategii polityki prorodzinnej w województwie kujawsko-pomorskim.

Część II odbyła się w formie grup warsztatowo-dyskusyjnych, w których można było zapoznać się z różnymi problemami dotyczącymi funkcjonowania rodzin oraz z konkretnymi metodami pracy z rodziną. Wiele znanych i cenionych osób zajmujących się organizowaniem pomocy środowiskowej i instytucjonalnej dla rodzin przyjęło zaproszenie i przeprowadziło wykłady oraz warsztaty na konferencji.

Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Konferencja miała charakter otwarty. Zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji i organizacji pomocy społecznej, Kościoła, oświaty, placówek opiekuńczo-wychowawczych, samorządu terytorialnego, sądownictwa, organizacji pozarządowych, pedagogów, psychologów, lekarzy rodzinnych oraz wszystkich, którzy w swojej pracy zawodowej, społecznej i naukowej zajmują się diagnozowaniem problemów współczesnej, polskiej rodziny, organizowaniem i świadczeniem pomocy na rzecz rodzin, poszukiwaniem i rozwijaniem form wsparcia.

zdjęcia z Konferencji "Budowanie Systemu Wsparcia Rodziny. Możliwości i ograniczenia

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia