Instytut Nauk
Społecznych

Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy

Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Socjologii oraz Instytutu Kulturoznawstwa WSG uzyskali środki z Narodowego Centrum Kultury, w ramach projektu "Obserwatorium kultury" na realizację projektu: "Diagnoza systemu kultury Bydgoszczy". Projekt był realizowany od czerwca do grudnia 2011.

 

 W skład zespołu badawczego wchodzili:

 

Wyniki badań opublikowane zostały w publikacji: "Diagnoza systemu kultury w Bydgoszczy" od redakcją dr Agnieszki Jeran.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia