Instytut Nauk
Społecznych

KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA - ET-Struct

Kształcenie dla pracy? - Perspektywa regionalna

Wydział Społeczno-Ekonomiczny Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy jako partner projektu ET-Struct w województwie kujawsko-pomorskim zorganizował w dniu 20 września 2012 roku na konferencję naukową: KSZTAŁCENIE DLA PRACY? - PERSPEKTYWA REGIONALNA.

Problematykę konferencji sformułowano w ramach czterech głównych sprzeczności, diagnozowanych w Polsce i polskich regionach w trójkącie gospodarki, edukacji i polityki regionalnej.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: prof. WSG dr Marzena Sobczak-Michałowska
dr Agnieszka Jeran
dr Agnieszka Szulc
Sekretarze: mgr Alicja Chyła i lic. Małgorzata Misiak

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia