Instytut Nauk
Społecznych

XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny

W dniach 8-11.09.2010 pracownicy Katedry Socjologii uczestniczyli w obradach XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego pod hasłem „Co się dzieje ze społeczeństwem?”. Zjazdy socjologiczne odbywające się co trzy lata, to największe i najbardziej znaczące spotkania socjologiczne w Polsce.
W obradach brali udział i zaprezentowali swoje referaty: prof. dr hab. Ryszard Borowicz, dr Agnieszka Jeran, mgr Alicja Chyła i mgr Marta Sikora-Lisewska.
Szerszą relację z obrad zjazdu można przeczytać w numerze 4 kwartalnika „Kultura i Edukacja”.

http://www.zjazd14.socjologia.uj.edu.pl/

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia