Instytut Nauk
Społecznych

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM METODOLOGICZNE - O potrzebie badania kultury i polityki kulturalnej miasta


O potrzebie badania kultury i polityki kulturalnej miasta Bydgoszcz 29 września 2011 r.

WSG – Akademicka Przestrzeń Kulturalna

 29 września 2011 Katedra Socjologii WSG oraz UM Bydgoszczy wraz z Instytutem Kulturoznawstwa WSG, zaprosiły badaczy i praktyków do udziału w ogólnopolskim seminarium metodologicznym poświęconym problemom badania i zarządzania kulturą w miastach.

Seminarium z organizowane zostało aneks Bydgoskiego Kongresu Kultury w drugim dniu obrad - w gościnnych wnętrzach Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Przygotowania do Kongresu Kultury, a wcześniej rywalizacja o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, ujawniły duże obszary niewiedzy, a tym samym szeroki zakres oczekiwań ze strony środowisk kulturalnych oraz władz miasta kierowanych pod adresem badaczy kultury miejskiej. Okazało się, że jest to obszar zaniedbany, a wiedza o nim nie nadąża za przemianami kultury oraz potrzebami praktyki i polityki kulturalnej.

Nasze próby odpowiedzi na wiele pytań zrodziły szereg nowych, niekiedy zupełnie podstawowych wątpliwości: co składa się na system kultury miasta, jakie są jego granice i poziomy, czy badamy kulturę miejską, czy kulturę w mieście? Z perspektywy zarządzania kulturą przez samorządy miast pojawiły się ważne pytania o to, co w kulturze jest warte wsparcia ze środków publicznych, a co powinno podlegać regułom komercji? i jak to odróżnić? jakimi kryteriami się kierować? kto ma o tym decydować?

Okazuje się, że mamy tu do czynienia z interesującym powiązaniem funkcji teoretycznych i poznawczych z realnymi potrzebami polityki i praktyki społecznej.

Odkrycie wskazanych pytań i podjęte poszukiwania odpowiedzi stały się bezpośrednim pretekstem naszego seminarium. Składało się ono z dwóch paneli zogniskowanych wokół owych dwóch wymiarów, a więc z jednej strony refleksji nad potrzebą i sposobami badania kultury, a z drugiej nad użytecznością badań kultury miasta.

 

Panel I. Kto, po co i jak ma badać kulturę miasta? – czyli użyteczność badania kultury (prowadzenie dr Grzegorz Kaczmarek)

1. Komu i do czego potrzebne są badania kultury w mieście?

2. Organizacja badań, (kto inicjuje; zamawia; kto realizuje; płaci; zapewnia ich jakość i obiektywność, ciągłość, porównywalność; użyteczność?)

3. Badania jako instrument kontroli społecznej i nowoczesnego demokratycznego zarządzania – tu: polityki kulturalnej miasta.

Panel II. Obszary i metody badania kultury miasta (prowadzenie dr Agnieszka Jeran)

1. Obszar i specyfika współczesnej kultury miejskiej

2. Standardowe podejścia i ich ograniczenia - czyli problemy z badaniem kultury

3. Nowe pomysły i perspektywy badawcze

4. Między teorią a praktyką

 

Szczegółowy program do pobrania

 

Wnioski

Wszystkim uczestnikom seminarium dziękujemy za owocne obrady.

Poniżej przedstawiamy wnioski z seminarium.

wnioski do pobrania

 

Publikacja

Naszym celem jest głównie zainicjowanie dyskusji na temat badania kultury i dzielenie się doświadczeniami, pomysłami i rozpoznanymi pułapkami. Uczestnikom zainteresowanym publikacją swoich tekstów możemy zaproponować e-publikację oraz aplikowanie o publikację w kwartalniku „Kultura i Edukacja” - po spełnieniu wymogów formalnych tego pisma i przejściu procedur recenzyjnych (szczegóły dla autorów na stronie kwartalnika: www.kultura-i-edukacja.pl).

Jak było...

 

Zespól organizacyjny

Dr Grzegorz Kaczmarek

Dr Agnieszka Jeran

Dr Marek Chamot

Alicja Chyła - sekretarz seminarium

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia