Instytut Nauk
Społecznych

Konferencja: Dzieci i Młodzież w Wirtualnym Świecie. Szanse i Zagrożenia.

W dniu 18 marca na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki odbyła się konferencja metodyczna „Dzieci i młodzież w wirtualnym świecie. Zagrożenia i szanse”. Organizatorami konferencji byli: Zakład Nauk o Rodzinie WSG oraz  Fundacja Czyste Serca. To kolejne udane przedsięwzięcie cieszyło się zainteresowaniem nauczycieli, wychowawców i studentów. Ponad 60 osób wysłuchało interesujących wykładów dr Bożeny Sowińskiej z Wyższej Szkoły Gospodarki, Małgorzaty Więczkowskiej z Serwisu Internetowego Edukacja Medialna, Wiesława Gajewskiego z Fundacji Czyste Serca oraz ks. Wojciecha Żmudzińskiego SJ Dyrektora Centrum Arrupe w Gdyni. Konferencja miała na celu między innymi przekazanie jej uczestnikom praktycznych wskazówek i informacji na temat wpływu mediów na dzieci i młodzież oraz zagrożeń i możliwości płynących z Internetu oraz gier komputerowych. Tak więc obok prezentowanych wyników badań naukowych poruszano praktyczne aspekty tych problemów, co stanowiło ważny element szczególnie dla osób mających bezpośredni wpływ na proces wychowania dzieci i młodzieży.

 
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia