Instytut Nauk
Społecznych

Konferencja: Wychowanie seksulane - jakie to ważne i niezbyt trudne

W dniu 22 października na terenie Wyższej Szkoły Gospodarki odbyła się konferencja popularno-naukowa „Wychowanie seksualne, jakie to ważne i niezbyt trudne”. Organizatorami konferencji byli: Fundacja Czyste Serca oraz Zakład Nauk o Rodzinie WSG.

Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Kolejne już wydarzenie organizowane przez nasz Zakład spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska. Wzięło w nim udział ponad 100 osób, które wysłuchały interesujących wykładów o. prof. Aleksandra Posackiego z Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignacjanum” w Krakowie i prof. dr hab Marii Ryś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz zobaczyły prezentacje przedstawiane przez dr Szymona Grzelaka z Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld w Warszawie oraz Teresy Król z miesięcznika „Wychowawca” w Krakowie. Uczestnicy konferencji, co należy podkreślić jako nietypowe i cenne, byli również obserwatorami lekcji pokazowej z udziałem młodzieży, którą poprowadził Wiesław Gajewski z Fundacji Czyste Serca. 
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia